Pracujeme v jakémkoliv terénu a za jakýchkoliv podmínek

Aktuální zakázky

- výstavba kanalizačního řadu v obci (kamenina, plast, vč. přípojek)
- práce realizovány komplet na klíč vč. terénních úprav a úprav komunikací
- inženýrské práce