Pracujeme v jakémkoliv terénu a za jakýchkoliv podmínek

Aktuální zakázky


- výstavba kompletních inženýrských sítí pro 27rodinných domů
 - výstavba vodovodu
 - výstavba dešťové a splaškové kanalizace
 - práce realizovány komplet na klíč vč. terénních úprav a úprav komunikací
 - inženýrské práce - výstavba kompletních inženýrských sítí pro 12 rodinných domů
 - výstavba vodovodu
 - výstavba dešťové a splaškové kanalizace
 - zemní práce pro rozvody plynu a elektrického vedení
 - práce realizovány komplet na klíč vč. terénních úprav a úprav komunikací
 - inženýrské práce