Pracujeme v jakémkoliv terénu a za jakýchkoliv podmínek

Aktuální zakázky

 - výstavba vodovoního řadu na skupinovém vodovodu Brandýsko, vč. přípojek
 - práce realizovány komplet na klíč vč. terénních úprav a úprav komunikací
 - inženýrské práce


- výstavba kanalizačního řadu v obci Kamenec a Oldřiš
- výstavba dešťové kanalizace, vč. přípojek
- výstavba tlakové kanalizace
- práce realizovány komplet na klíč vč. terénních úprav a úprav komunikací
- inženýrské práce