Pracujeme v jakémkoliv terénu a za jakýchkoliv podmínek

Fotogalerie

Vytvořte a spravujte si tisíce fotogalerií jednoduše a přehledně pomocí Webseller Cloud.
 
Jak přidat fotogalerii:
Cloud > Nový adresář > Zatrhnout složka jako galerie
 
Jak přidat do fotogalerie fotky:
Přejděte do adresáře fotogalerie > Klepněte na Nový soubor > Vyberte soubory, které chcete nahrát.
 
Jak přidat fotogalerii do článku nebo kategorie: 
Následně v editaci kategorie nebo článku: V nástrojové liště vybrat Galerie a vybrat požadovanou galerii.