Pracujeme v jakémkoliv terénu a za jakýchkoliv podmínek

Naše služby

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

  • Výstavba kanalizačních a dešťových řadů
  • Výstavba vodovodních sítí
  • Výstavba tlakové i podtlakové kanalizace
  • Opravy stávajících kanalizačních řadů
  • Zhotovení kanalizačních přípojek